Rozwiązania dostosowane do potrzeb indywidualnego klienta

  • Innowacyjne rozwiązania dla kopalni odkrywkowych drążonych od dołu
  • Taśmociągi
  • Systemy jednoszynowe do wyrobisk o dużym nachyleniu
  • Lokomotywy i pojazdy szynowe
  • Systemy prowadzenia kabli i węży

Windy osobowe i platformy robocze

Wiertnice

Mini Climber