Kolejki z napędem linowym

 Obok jednoszynowych kolejek podwieszanych SMT Scharf oferuje szynowe kolejki spągowe o szerokości toru 500 i 800mm.
Systemy te mają znaczące zalety przy ekstremalnych nachyleniach do 35 stopni i dużych masach transportowanych do 30 ton.
Zestaw transportowy składający się z wozu hamulcowego i platformy pociągowo-nośnej prowadzony jest, w sposób wykluczający wykolejenie się, po łatwych w montaży segmentach toru szynowego.
Stosowane od dziesięcioleci spągowe kolejki szynowe Scharf do przewozu ludzi i transportu materiałów posiadają następujące zalety:

  • proste układanie elementów toru na spągu,
  • brak obciążenia obudowy wyrobiska,
  • łatwy montaż i demontaż szyn,
  • duże masy transportowe (użytkowe),
  • wymuszone prowadzenie po torze,
  • niezawodne systemy hamulców bezpieczeństwa,
  • ekstremalnie niska zabudowa,
  • zdolność dopasowywania się do wymagań i warunków górniczych
  • duża prędkość jazdy do 4m/s
  • łatwy montaż i demontaż szyn podczas pobierki spągu w wyrobisku,
  • alternatywny napęd z jedną lub dwoma linami pociągowymi