Kolejki z napędem linowym

Oprócz jednoszynowych kolejek podwieszonych SMT Scharf oferuje szynowe kolejki spągowe o szerokości toru 500 i 800 mm.

Systemy te sprawdzają się szczególnie przy ekstremalnych nachyleniach do 35 stopni
i dużych masach transportowanych do 30 ton.

Zespół transportowy składający się z wozu hamulcowego i platformy pociągowo-nośnej prowadzony jest, w sposób wykluczający jego wykolejenie, po łatwych w montażu segmentach toru szynowego.

Stosowane od dziesięcioleci spągowe kolejki szynowe Scharf do przewozu ludzi i transportu materiałów posiadają następujące zalety:

  • proste układanie elementów toru na spągu
  • brak obciążenia obudowy wyrobiska
  • łatwy montaż i demontaż szyn
  • duże masy transportowe (użytkowe)
  • wymuszone prowadzenie po torze
  • niezawodne systemy hamulców bezpieczeństwa
  • ekstremalnie niska zabudowa
  • możliwość dostosowania do wymagań użytkowników i warunków górniczych
  • duża prędkość jazdy do 4m/s
  • łatwy montaż i demontaż szyn podczas przebudowy wyrobisk z pobierką spągu
  • alternatywny napęd z jedną lub dwoma linami pociągowymi