Kadra zarządzająca

Kadra zarządzająca SMT Scharf

 

Zarząd

CEO SCHARF

Hans Joachim Theiß
Prezes Zarządu

Diplom-Kaufmann Hans Joachim Theiß jest Prezesem Zarządu od 2015 roku. Jako dyrektor generalny / dyrektor finansowy odpowiada za zespół procedur i systemów zapobiegającym ryzykom prawnym, finanse i kontroling, strategiczny rozwój korporacyjny, fuzje i przejęcia, relacje inwestorskie, IT i sprzedaż (nowe transakcje).

 

Wolfgang Embert
Chief Operation Officer

Diplom Ingenieur Wolfgang Embert jest Członkiem Zarządu SMT Scharf od 2015 roku. Odpowiada za rozwój produktu, zapewnienie jakości, kadry oraz dział inżynierii mechanicznej i sprzedaży (zarządzanie zamówieniami, serwis i sprzedaż posprzedażna), które kształtuje wykorzystując swoją rozległą wiedzę branżową i rynkową.

 

Rada Nadzorcza

Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis
Przewodniczący

Katedra Kontrolingu, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

 

Dr. Dipl.-Ing. Dirk Vorsteher

Werne, Doradca Biznesowy

 

Dipl.-Volkswirtin Dorothea Gattineau

Wuppertal, Szef Finansów