SMT Scharf Chile

Założona w roku 2017 SMT Scharf filia w Chile dysponuje dużym potencjałem gospodarczym i w przyszłości będzie działała jako przedstawicielstwo Scharf na całą Amerykę Południową.

SMT Scharf Sudamérica SpA.

Isidora Goyenechea 3000, Of. 2233
7550653 Las Condes
Santiago – CHILE

P +56 2 2364 4265
M +56 940 240812

jaime.estay@smtscharf.com