Wykształcenie

Wykorzystaj szansę na pełen sukcesu start w życie zawodowe.
Jako międzynarodowy producent szynowych systemów transportowych SMT Scharf oferuje solidne wykształcenie, możliwość rozwoju i perspektywę kariery zawodowej.

Wykształcenie handlowe

Jako handlowiec poznasz handlowe aspekty działania dużej firmy, logistykę towarów, gospodarkę materiałową/zakup, zbyt, spedycję, technikę, zarządzanie jakością, finanse
i kadry. Uzyskasz kompleksową wiedzę na temat ekonomiki i organizacji działającego na rynkach międzynarodowych przedsiębiorstwa. Dzięki samodzielnej pracy, wykonywaniu różnorodnych i odpowiedzialnych zadań po ukończeniu praktyki zostaniesz wykwalifikowanym specjalistą.

Wykształcenie techniczne

Inżynierzy różnych dziedzin inżynierii przemysłowej instalują, konserwują i naprawiają informatyczne systemy operacyjne, automatyczne linie produkcyjne i sprzęt elektryczny. Dostosowują przyrządy pomiarowe, sterujące i regulacyjne do zmieniających się procesów produkcyjnych.

Mechanicy przemysłowi zajmują się produkcją, montażem i demontażem części,
podzespołów i systemów. Kolejnym obszarem ich działań jest konserwacja, serwis
i naprawa urządzeń.

Przy użyciu oprogramowania 3D-CAD konstruktorzy tworzą modele, projektują i konstruują części i podzespoły. Obliczają parametry techniczne do projektowania, budowy nowych lub modernizacji istniejących maszyn i urządzeń.