OFERTA PRACY

SMT Scharf Polska Sp. z o.o.

SMT Scharf Polska Sp. z o.o. w Tychach została założona w roku 1992 i jest spółką polskiego prawa handlowego. Jesteśmy wieloletnim i kompetentnym partnerem polskiego górnictwa w dziedzinie podziemnego transportu materiałów i przewozu osób. Będąc członkiem rodziny SMT Scharf oferujemy pełny zakres produktów Grupy. Realizujemy również produkcję i montaż maszyn i urządzeń, świadczymy usługi serwisowe i remontowe, prowadzimy sprzedaż urządzeń i części zamiennych oraz prowadzimy usługi szkolenia użytkowników i personelu obsługującego urządzenia produkcji SMT Scharf eksploatowane w polskim górnictwie i przemyśle.

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Inżynier Elektronik – Informatyk w Dziale Rozwoju

Miejsce pracy: Tychy 

Opis stanowiska:

 • projektowanie nowych produktów w zakresie elektroniki i oprogramowania
 • współpraca z działem sprzedaży oraz klientami firmy,
 • udział w realizacji projektów w zakresie elektroniki w tym min.:
  • zrozumienie wymogów i warunków technicznych,
  • przygotowanie projektu koncepcyjnego,
  • przeprowadzenie analizy technicznego ryzyka,
  • dobór komponentów i poddostawców ,
 • współpraca z podwykonawcami i merytoryczny odbiór wykonywanych usług,
 • pisanie oprogramowania własnego oraz kooperacja z programistami stosowanych komponentów,
 • nadzorowanie prób ruchowych i udział we wdrożeniach,
 • opracowanie i nadzór nad dokumentacją techniczną,
 • odpowiedzialność za wprowadzane rozwiązania konstrukcyjne,
 • współpraca z międzynarodowym zespołem specjalistów,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie elektrotechniki i elektroniki,
 • wspieranie systemów informatycznych stosowanych w firmie,
 • wsparcie w administrowaniu siecią komputerową firmy.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe, techniczne – elektronika/informatyka,
 • kilkuletnie doświadczenie zdobyte na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość budowy urządzeń opartych o procesory jednoukładowe,
 • umiejętność tworzenia baz danych wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
 • dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (warunek konieczny),
 • kreatywność w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w branży górniczej i/lub znajomość wymogów dyrektywy ATEX będzie dodatkowym atutem,
 • prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym,
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska,
 • zatrudnienie na umowę o pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji zawierających CV na adres: biuro@smtscharfpolska.com 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 731 45 00. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Na aplikacji bardzo prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SMT Scharf Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez SMT Scharf Polska Sp. z o.o.

– Administratorem Twoich danych osobowych jest SMT Scharf Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Przemysłowa 55  (dalej SCHARF). Możesz skontaktować się z nami drogą pocztową na adres naszej siedziby lub w formie elektronicznej na adres: biuro@smtscharfpolska.com.

– Twoje dane będziemy przetwarzać w związku z prowadzoną przez nas rekrutacją tj. czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej, w tym do oceny Twoich kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • konieczność podjęcia zadań zmierzających do zawarcia umowy,
 • przepis prawa (art. 221 kodeksu pracy) – w przypadku kandydatów rekrutowanych w oparciu o kodeks pracy,
 • Twoja zgoda na dane inne niż wskazane w kodeksie pracy,
 • nasz uzasadniony interes w zakresie jakim zbieramy dane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej w celu wyboru najlepszego kandydata na dane stanowisko.

Ponadto w oparciu o Twoją odrębną zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane, także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

– Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

– Dostęp do Twoich danych osobowych otrzymają upoważnieni pracownicy SCHARF. Ponadto, Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom, które na zlecenie SCHARF wykonują czynności wspierające jego działalność np. kancelariom prawnym, firmom serwisującym systemy informatyczne SCHARF, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej.

– Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 12 miesięcy od momentu ich zebrania.

– Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania danych – jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 • przenoszenia danych dostarczonych przez Ciebie do SCHARF i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany – jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy między Tobą a SCHARF (lub na podstawie działań przed zawarciem umowy, na Twoje żądanie),
 • wniesienia do SCHARF sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

SMT Scharf Polska Sp. z o.o.

SMT Scharf Polska Sp. z o.o. w Tychach została założona w roku 1992 i jest spółką polskiego prawa handlowego. Jesteśmy wieloletnim i kompetentnym partnerem polskiego górnictwa w dziedzinie podziemnego transportu materiałów i przewozu osób. Będąc członkiem rodziny SMT Scharf oferujemy pełny zakres produktów Grupy. Realizujemy również produkcję i montaż maszyn i urządzeń, świadczymy usługi serwisowe i remontowe, prowadzimy sprzedaż urządzeń i części zamiennych oraz prowadzimy usługi szkolenia użytkowników i personelu obsługującego urządzenia produkcji SMT Scharf eksploatowane  w polskim górnictwie i przemyśle.

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Pracownik Serwisu Elektronik – Automatyk

Miejsce pracy: Tychy 

Opis stanowiska:

 • Obsługa i naprawa urządzeń górniczych pracujących pod ziemią,
 • Praca w warsztacie w charakterze montera,
 • Praca w systemie zmianowym.

Wymagania:

 • średnie lub wyższe wykształcenie techniczne,
 • gotowość i brak przeciwwskazań do pracy pod ziemią,
 • praktyczne umiejętności i wiedza z zakresu elektrotechniki, elektroniki, mechaniki oraz układów hydraulicznych,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacja techniczną,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • konstruktywne podejście do rozwiązywania problemów,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dodatkowymi atutami będą:
  • posiadanie doświadczenia w obsłudze i naprawie maszyn górniczych,
  • znajomość wymogów dyrektywy ATEX,
  • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym,
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • motywujący system wynagrodzenia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji zawierających CV na adres: biuro@smtscharfpolska.com 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 731 45 00. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Na aplikacji bardzo prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SMT Scharf Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez SMT Scharf Polska Sp. z o.o.

– Administratorem Twoich danych osobowych jest SMT Scharf Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Przemysłowa 55  (dalej SCHARF). Możesz skontaktować się z nami drogą pocztową na adres naszej siedziby lub w formie elektronicznej na adres: biuro@smtscharfpolska.com.

– Twoje dane będziemy przetwarzać w związku z prowadzoną przez nas rekrutacją tj. czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej, w tym do oceny Twoich kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • konieczność podjęcia zadań zmierzających do zawarcia umowy,
 • przepis prawa (art. 221 kodeksu pracy) – w przypadku kandydatów rekrutowanych w oparciu o kodeks pracy,
 • Twoja zgoda na dane inne niż wskazane w kodeksie pracy,
 • nasz uzasadniony interes w zakresie jakim zbieramy dane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej w celu wyboru najlepszego kandydata na dane stanowisko.

Ponadto w oparciu o Twoją odrębną zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane, także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

– Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

– Dostęp do Twoich danych osobowych otrzymają upoważnieni pracownicy SCHARF. Ponadto, Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom, które na zlecenie SCHARF wykonują czynności wspierające jego działalność np. kancelariom prawnym, firmom serwisującym systemy informatyczne SCHARF, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej.

– Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 12 miesięcy od momentu ich zebrania.

– Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania danych – jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 • przenoszenia danych dostarczonych przez Ciebie do SCHARF i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany – jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy między Tobą a SCHARF (lub na podstawie działań przed zawarciem umowy, na Twoje żądanie),
 • wniesienia do SCHARF sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

SMT Scharf Polska Sp. z o.o.

SMT Scharf Polska Sp. z o.o. w Tychach została założona w roku 1992 i jest spółką polskiego prawa handlowego. Jesteśmy wieloletnim i kompetentnym partnerem polskiego górnictwa w dziedzinie podziemnego transportu materiałów i przewozu osób. Będąc członkiem rodziny SMT Scharf oferujemy pełny zakres produktów Grupy. Realizujemy również produkcję i montaż maszyn i urządzeń, świadczymy usługi serwisowe i remontowe, prowadzimy sprzedaż urządzeń i części zamiennych oraz prowadzimy usługi szkolenia użytkowników i personelu obsługującego urządzenia produkcji SMT Scharf eksploatowane  w polskim górnictwie i przemyśle.

Obecnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

Mechanik / Ślusarz-spawacz / Serwisant urządzeń

Miejsce pracy: Tychy

Opis stanowiska:

 • praca w warsztacie w charakterze montera – kompletacja i montaż urządzeń, remontowanie podzespołów
 • wykonywanie zadań serwisowych – rozruch, kontrola, diagnostyka i naprawa urządzeń.

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub techniczne,
 • praktyczne umiejętności i wiedza z zakresu mechaniki lub układów hydraulicznych lub automatyki, mechatroniki lub blisko pokrewnych,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacja techniczną,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dodatkowymi atutami będą:
  • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
  • gotowość do pracy na kopalni (sporadyczne zjazdy pod ziemię) w charakterze serwisanta,
  • doświadczenie w remontowaniu silników spalinowych,
  • doświadczenie w naprawach instalacji hydraulicznych
  • doświadczenie w naprawach instalacji elektrycznych/elektronicznych – do 24V
  • doświadczenie w obsłudze i naprawie maszyn górniczych,
  • uprawnienia MIG/MAG dla stali czarnej,
  • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
  • umiejętność obsługi komputera.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • motywujący system wynagrodzenia,
 • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym,
 • pracę umożliwiającą rozwój umiejętności z uwagi na poziom techniczny urządzeń i stosowane w nich rozwiązania z różnych dziedzin techniki,
 • wsparcie ze strony doświadczonego grona współpracowników,
 • pracę w zespole fachowych współpracowników i warunkach zgodnych z prawem pracy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji zawierających CV na adres: biuro@smtscharfpolska.com 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 731 45 00. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Na aplikacji bardzo prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SMT Scharf Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez SMT Scharf Polska Sp. z o.o.

– Administratorem Twoich danych osobowych jest SMT Scharf Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Przemysłowa 55  (dalej SCHARF). Możesz skontaktować się z nami drogą pocztową na adres naszej siedziby lub w formie elektronicznej na adres: biuro@smtscharfpolska.com.

– Twoje dane będziemy przetwarzać w związku z prowadzoną przez nas rekrutacją tj. czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej, w tym do oceny Twoich kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • konieczność podjęcia zadań zmierzających do zawarcia umowy,
 • przepis prawa (art. 221 kodeksu pracy) – w przypadku kandydatów rekrutowanych w oparciu o kodeks pracy,
 • Twoja zgoda na dane inne niż wskazane w kodeksie pracy,
 • nasz uzasadniony interes w zakresie jakim zbieramy dane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej w celu wyboru najlepszego kandydata na dane stanowisko.

Ponadto w oparciu o Twoją odrębną zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane, także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

– Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

– Dostęp do Twoich danych osobowych otrzymają upoważnieni pracownicy SCHARF. Ponadto, Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom, które na zlecenie SCHARF wykonują czynności wspierające jego działalność np. kancelariom prawnym, firmom serwisującym systemy informatyczne SCHARF, dostawcy usługi hostingu poczty elektronicznej.

– Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 12 miesięcy od momentu ich zebrania.

– Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania danych – jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 • przenoszenia danych dostarczonych przez Ciebie do SCHARF i przetwarzanych w sposób zautomatyzowany – jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy między Tobą a SCHARF (lub na podstawie działań przed zawarciem umowy, na Twoje żądanie),
 • wniesienia do SCHARF sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Możesz również ubiegać się o pracę na stanowisku, na które w chwili obecnej nie ogłaszaliśmy rekrutacji. Miło nam będzie otrzymać Twoją aplikację!

Proszę zwrócić uwagę na rekrutację do pracy ogłoszoną przez nasze przedstawicielstwa:

SMT Scharf GmbH

SMT Scharf Russia

SMT Scharf China

SMT Scharf Afrika

RDH-SMT Scharf Canada

Ważne!

Twoja aplikacja na stanowisko pracy lub praktykę będzie analizowana tylko po odesłaniu pisemnej zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.
Zgoda Wnioskodawca

Proszę również zapoznać się z informacjami dotyczącymi wykorzystania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.