Górnictwo niewęglowe

Wydobycie metali takich jak złoto, platyna, miedź, nikiel oraz innych surowców, np. soli to górnictwo niewęglowe. Także w tym segmencie dostarczamy maszyny wyłącznie użytkownikom podziemnych zakładów górniczych. Ponieważ podobnie jak w górnictwie węglowym także tutaj stopniowo wyczerpują się złoża łatwo dostępne, powstaje coraz większy rynek dla produktów SMT Scharf stosowanych pod ziemią. W przeciwieństwie do kopalń węgla kamiennego wydobycie metali nie wymaga dużych nakładów na zabezpieczenie ochrony przeciwwybuchowej – napędy elektryczne mogą więc zastąpić napędy spalinowe. Górnictwo  kruszców twardych jest różnorodne i występuje w różnych regionach świata. Największe światowe złoża platyny znajdują się w Afryce Południowej. Rosja jest wiodącym krajem eksploatacji niklu, większość kopalni miedzi znajduje się w południowoafrykańskich państwach w paśmie Andów, a także w Australii. Widzimy wiele możliwości, by poza węglem także i w tym segmencie górnictwa stworzyć drugi filar działalności firmy i dostarczać nasze produkty. Otwieramy się również na nowe rynki geograficzne, w których górnictwo węglowe nie odgrywa dominującej roli, co pozwoli nam zmniejszyć uzależnienie sprzedaży naszych produktów od cykli inwestycyjnych użytkowników kopalń węgla. W tej dziedzinie chcemy w sposób naturalny rozwijać naszą działalność.