Górnictwo węgla kamiennego

Większość produktów SMT Scharf sprzedaje użytkownikom podziemnych kopalń węgla kamiennego na całym świecie. W górnictwie podziemnym eksploatacja surowca odbywa się w wysokich ścianach o długich wybiegach  – tutaj najczęściej stosowane są systemy kolejek SMT Scharf.
W ostatnich latach SMT Scharf skoncentrowała się na poszukiwaniu nowych kontaktów międzynarodowych kierując swoją uwagę przede wszystkim na duże kraje eksploatujące surowce.
W najbliższym czasie zapotrzebowanie na energię w dużych krajach nowo uprzemysłowionych będzie opierać się na zasobach węgla. Tym samym popyt na nasze urządzenia w branży górniczej będzie utrzymywał się jeszcze przez następne dziesięciolecia. Dzisiaj 95% obrotu uzyskujemy na rynkach zagranicznych.

Najważniejszym rynkiem europejskim jest Polska, gdzie na tle całej Europy odnotowuje się wykraczający ponad średni wzrost gospodarczy, co w połączeniu z dużym udziałem wydobycia podziemnego jest dla SMT Scharf szczególnie atrakcyjne. Oprócz Polski najważniejszymi rynkami dla naszych systemów transportowych i usług serwisowych są Rosja, w której zainstalowanych jest najwięcej kolejek i Chiny, które ze względu na wielkość obszaru stanowią największy potencjalny rynek zbytu naszych urządzeń. Afryka Południowa to nasz przyczółek dla krajów na południe od Sahary. W tym regionie jesteśmy liderem rynku w zakresie kolejek krzesełkowych w górnictwie rud (górnictwo niewęglowe), a mamy nadzieję na powstanie coraz większego rynku także dla innych urządzeń transportowych