. .

SARECO Engineering Pty. Ltd.

Już od połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku SMT Scharf dostarczał dla górnictwa w Afryce Południowej i krajach ościennych linowe kolejki krzesełkowe.  W celu dalszej rozbudowy tego segmentu działalności handlowej SMT Scharf przejęła w roku 2008 połudnowoafrykańską firmę Sareco, producenta specjalizującego się w linowych kolejkach krzesełkowych dla górnictwa rud. Założone w roku 1982 przedsiębiorstwo jest leaderem rynku w Afryce Południowej.  

 

 

 

Deutsch English Polish Russian Chinese