. .

Produkty

Kolejki z napędem linowym

Obok jednoszynowych kolejek podwieszanych SMT Scharf oferuje szynowe kolejki spągowe o szerokości toru 500 i 800mm.
Systemy te mają znaczące zalety przy ekstremalnych nachyleniach do 35 stopni i dużych masach transportowanych do 30 ton.
Zestaw transportowy składający się z wozu hamulcowego i platformy pociągowo-nośnej prowadzony jest, w sposób wykluczający wykolejenie się, po łatwych w montaży segmentach toru szynowego.
Stosowane od dziesięcioleci spągowe kolejki szynowe Scharf do przewozu ludzi i transportu materiałów posiadają następujące zalety:

 • proste układanie elementów toru na spągu,
 • brak obciążenia obudowy wyrobiska,
 • łatwy montaż i demontaż szyn,
 • duże masy transportowe (użytkowe),
 • wymuszone prowadzenie po torze,
 • niezawodne systemy hamulców bezpieczeństwa,
 • ekstremalnie niska zabudowa,
 • zdolność dopasowywania się do wymagań i warunków górniczych
 • duża prędkość jazdy do 4m/s
 • łatwy montaż i demontaż szyn podczas pobierki spągu w wyrobisku,
 • alternatywny napęd z jedną lub dwoma linami pociągowymi

Deutsch English Polish Russian Chinese