. .

 Produkty

 

Lokomotywa zębata z napędem spalinowym
z zabezpieczeniem przed wykolejeniem (z wymuszonym prowadzeniem)

Zaletą tego systemu jest możliwość pracy na ekstremalnych nachyleniach do 30 stopni i transportowanych ładunkach o masie aż do 48t.
Zestaw transportowy składający się z wagonów: napędowego, hamulcowego oraz transportowego, prowadzony jest, po łatwych w montażu elementach torowiska szynowego, w sposób uniemożliwiający wykolejenie.
Lokomotywa zębata z zabezpieczeniem przed wykolejeniem może być stosowana zarówno na trasach z profili kolejk spągowych jak również, jako urządzenie pomocnicze na większych nachyleniach dla normalnych kopalnianych zestawów torowych, wyposażonych w typowe podwozia kopalniane. Ten system transportu może być również łatwo przezbrojony do jednoszynowej kolejki podwieszanej. Jednostkę napędową można zawiesić na szynie i zastosować na innej trasie do transportu materiałów i przewozu ludzi. Najbardziej interesującym jest więc zastosowanie lokomotywy z napędem zębatym w kopalniach węgla kamiennego, gdzie regularnie muszą być transportowane bardzo ciężkie elementy wyposażenia.

Dane techniczne ZL 200-80-900-D

"ZL 200-80-900-D"

ZSFB 200

Deutsch English Polish Russian Chinese